Sự kiện

Sự kiện sắp diễn ra 20h00 17/02/2022

Trò chuyện cùng Hiệu trưởng các trường Kinh tế top đầu

Đại học khối ngành kinh tế sẽ phải thay đổi thế nào trong bối cảnh mới, đóng góp vào phát triển kinh tế – xã hội đất nước và mở ra những cơ hội mới cho sinh viên?

Xem chi tiết
Sự kiện sắp diễn ra 20h00 24/02/2022

Tọa đàm Du học cùng đại diện giáo dục các nước

Trước những biến động thị trường lao động trên toàn thế giới, cơ hội việc làm nào cho du học sinh Việt sau khi tốt nghiệp trong những năm tới?

Xem chi tiết
Đã diễn ra 20h00 20/01/2022

Các trường đại học Kinh tế dạy gì sau đại dịch?

Xu hướng mới trong đào tạo đại học khối ngành Kinh tế sau đại dịch. Đổi mới đào tạo đại học khối ngành Kinh tế sau đại dịch.

Xem chi tiết